• Lynrask levering
  • Fri frakt over 500,-
  • Åpent kjøp 30 dager

Vedlikehold og feilsøking

Vedlikehold og feilsøking på Primus brennere

Vedlikehold og feilsøking for brennerne: OmniFuel, OmniLite Ti and Multifuel III Stoves , Gravity, Express Spider, Primetech Stove set og Essential Stove

Før du bruker brenneren for første gang, må du lese bruksanvisningen nøye. Studer disse instruksjonene med jevne mellomrom for å holde deg kjent med driften av apparatet og behold veiledningen for fremtidig oppslag. Ved å ikke følge disse instruksjonene kan du og ditt turfølge utsettes for alvorlig personskade eller død! Ved riktig bruk av brenneren minsker det vedlikeholdet og øker turgleden ved enkel og sikker bruk.

Hvordan bruke brenneren:

Primusbrennere er enkle å bruke om man kan det. Mange blir allikevel usikre når brenneren skal klargjøres og tennes. Lær deg prosedyrene for hvordan din brenner skal kobles til drivstoff, hvordan den tennes og evnt forvarmes og hvordan du stenger ned og pakker brenneren. Har du kontroll på dette vil du få mye større glede av din brenner. Driftssikkerheten og sikkerheten forøvrig vil øke.

Hvordan vedlikeholde Primus multifuel brenneren:

En multifuel brenner trenger regelmessig vedlikehold og en god idé er å overhale den både før og etter dine turer. For å gjøre vedlikeholdet enklere er våre multifuel brennere bygget med svært få deler som alle er enkle å skifte ut.

Vedlikehold multifuel brennere:

 

Hvis brenneren ikke fungerer som normalt, eller hvis du merker at drivstofftilførselen går greit slik at ikke brenner skikkelig så må du feilsøke. Her er en video om hvordan du skal gå frem.

Feilsøke på multifuel brennere:

“Jet test”

Hvis brenneren starter å “hoste” eller brenner urent, kommer vanligvis fra rusk i dyse eller brenselsslange til dyse. Utfør følgende trinn for å rense systemet.

Skru løs dysa og sjekk mot en lyskilde som du ser gjennom hullet. Hvis det ikke er rent kan du bruke rengjøringsnål (alternativt bruke trykkluft). Sørg for å montere riktig dyse for drivstoffet du bruker:

Multi EX: Gassboks 0,37 mm, Renset bensin (eller bly) 0,32 mm, Parafin eller diesel 0,28 mm.
OmniFuel: Gassboks 0,45 mm, Renset bensin (eller bly) 0,37 mm, Parafin eller diesel 0,25 mm.
OmniLite Ti: Gassboks 0,36 mm, Renset bensin (eller bly) 0,32 mm, Parafin eller diesel 0,25

Sjekk drivstofftilførselen

Koble til brenselsflasken, åpne stengeventilen på drivstoffslangen (på OmniFuel og OmniLite Ti må også gasskontrollventilen på brenneren åpnes), sjekk om drivstoff renner ut av dysehullet (uten dyse). Hvis det er dårlig tilførsel av brennstoff fortsett med kontroll av pumpe (se instruksjonene nedenfor). Monter dyse (Man kan stramme dysa ganske hardt, særlig hvis det er en liten flamme ved dysa ) og flammesprederen igjen.

OmniLite Ti og OmniFuel: Først åpne stengeventilen på drivstoffslangen og deretter reguleringsventilen på brenneren.
Mulitfuel EX: bare åpne stengeventilen på drivstoffslangen. Nå skal det komme en solid stråle av drivstoff mot flammesprederen. La det sprute i 2 sekunder med renset bensin, eller 2-5 sekunder med parafin eller diesel. Merk: på Mulitfuel EX vil det være en liten forsinkelse når du stenger drivstofftilførselen.

Forvarming

Tenn brennstoffet forsiktig (se opp for flamme stråler når du bruker renset bensin) og la den brenne til du hører en hvesende lyd. Med renset bensin vil dette ta 1 minutt maks. Det kan ta litt lengre tid når du bruker parafin eller diesel.

Hvis du har rengjort dysa men brenneren fungerer bare for et par ganger, er det mer rusk et eller annet sted i systemet. Ta fra hverandre hele systemet og rengjør den – helst med trykkluft. Hele denne prosedyren må utføres oftere ved parafin eller diesel ofte (på grunn av sot at disse drivstoffene produsere).

Blanding mellom punkt 3. og 4: for alle Primus brennere med forvarmingsrør (alle Gravity-modeller, Eta Spider, Eta Power, Express Spider, Varifuel og multifuel)

Alle disse ovnene har et forvarmingsrør (et messingrør som går gjennom ild for å varme det flytende brennstuffet). I løpet av gassifisering prosessen kan rusk oppstå. For å bli kvitt dette, ta ut stålwiren fra forvarmingsrøret med en tang og rengjør den nøye. Blås gjennom generatoren med trykkluft.

Multifuel kit:

Aclima ullundertøy
© Primusshop 2021